Course curriculum

 • 1

  Buổi sáng

  • Cập nhật mới nhất: Hành vi người tiêu dùng thay đổi như thế nào sau Covid?

  • Innovation thực sự là gì? Tại sao doanh nghiệp phải có chiến lược đúng đắn trong Innovation Business?

  • Đẩy nhanh quá trình đổi mới trong doanh nghiệp

  • Khách hàng của Hubspot, ActiveCampaign, SalesForce, Infusionsoft, AccessTrade, Mobio thành công vì họ đã có những đổi mới. Vậy đâu là bí mật của họ? Lời khuyên dành cho các doanh nghiệp Việt Nam là gì?

  • Đổi mới & Ý tưởng thực tế: Kết nối các dấu chấm (Dot) đến Tương lai (Dot Into The Future)

 • 2

  Buổi chiều

  • Re-Thinking & Re-Creating Product: Cơ hội đến từ người tiêu dùng thế hệ Z và Millennial

  • Cuộc cách mạng kinh doanh TMĐT (Bán hàng nghìn đơn/ngày có khả thi???)

  • Giải pháp đột phá trong hoạt động Marketing & Bán Hàng Đổi mới trong hoạt động marketing & bán hàng: Ứng dụng công nghệ phù hợp với nội lực doanh nghiệp – Nên mua sắm công nghệ gì? Nếu có thì nên mua sắm các công nghệ đó ở đâu?

  • Giải pháp đổi mới về nhân sự trong khủng hoảng